Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu 'Praca – Rodzina – Stabilizacja’

żródło: pixabay.com

Trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu 'Praca – Rodzina – Stabilizacja’, który skierowany do osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w ostrowieckim urzędzie pracy.

Od początku marca deklarację uczestnictwa w projekcie złożyło siedem osób, z czego cztery z nich mają już pracę, dwie otrzymały już grant na wyrównanie szans i poszukują aktualnie pracy. Jedna osoba jest w trakcie rozmów z doradcą zawodowym – informuje Katarzyna Kot, koordynatorka projektu z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu. Zaznacza, że projekt dedykowany jest zarejestrowanym w urzędzie osobom bezrobotnym, które zakończyły już edukację. Urzędnicy zachęcają do wzięcia udziału w projekcie, bo płyną z tego liczne korzyści. – Oprócz wsparcia w poszukiwaniu pracy przez doradcę zawodowego, uczestnicy otrzymają również grant w wysokości 8 tysięcy złotych brutto. Z projektu mogą także skorzystać młodzi rodzice. Warunkiem otrzymania tej kwoty jest znalezienie przez uczestnika projektu pracy. Osoba ta musi przepracować co najmniej 5 miesięcy na umowie o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wtedy otrzyma wspomniane 8 tysięcy. Jest też dofinansowanie dla osób, które mają dzieci do lat 6. Oni otrzymają wsparcie 1500 złotych brutto miesięcznie przez 5 miesięcy – podkreśla Katarzyna Kot i dodaje, że w ramach projektu pracodawca, który utrzyma pracownika w zatrudnieniu przez okres co najmniej osiem miesięcy również otrzyma bonus, ale w wysokości 6 tysięcy złotych.

Nabór do programu cały czas trwa. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest wraz z regulaminem na stronie internetowej ostrowieckiego PUP-u. Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie potrwa do 31 marca 2023 roku.

Ostrowiecki PUP otrzymał na ten cel 462 tysiące złotych z Funduszu Pracy.

/paw/

Ważne wydarzenia