Środki z PFRON na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych podzielone

żródło: pixabay.com

Ponad 8 milionów 300 tysięcy złotych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie trafi w tym roku do osób niepełnosprawnych z terenu powiatu ostrowieckiego.

– Środki zostały podzielone już na konkretne zadania. Dzieląc je staraliśmy się opierać na tym jakie są oczekiwania osób niepełnosprawnych na poszczególne zadania. Analizowaliśmy również liczbę wniosków, które wpływają do PCPR i jaki był procent wykorzystania tych środków w ubiegłych latach – mówi Joanna Pikus, dyrektor PCPR w Ostrowcu. Podkreśla, że najwięcej środków, bo ponad 4 i pół miliona złotych zarezerwowano w tym roku na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowych. Na turnusy rehabilitacyjne – zabezpieczono w budżecie milion złotych, a na rehabilitację społeczną 20 tysięcy złotych. Dofinansowanie sportu i kultury osób niepełnosprawnych PCPR przekaże ponad 112 tysięcy złotych, zaś na zakup sprzętu ortopedycznego i środki pomocnicze to kwotę 1 miliona 200 tys.
Na likwidację barier architektonicznych w komunikowaniu i barier technicznych zarezerwowano 473 tysiące.

Dodam, że wnioski na dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych osoby z niepełnosprawnościami mogą już składać w PCPR.

/paw/

Ważne wydarzenia