Przedstawienie w języku angielskim? Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrowcu takie wystawi

W Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowcu działa grupa teatralna. Tworzą go uczniowie klas czwartych i piątych.

– Nasza grupa teatralna wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzkim Domem Kultury, bierze udział w szeregu różnych warsztatów doskonaląc swoje umiejętności – mówi Justyna Chojnacka, wicedyrektorka placówki. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach, bawią się językiem angielskim.Grupa pracuje aktualnie nad przedstawieniem w tym języku. Sztuka dotyczyć będzie problemów współczesnego dziecka, które nie znajduje zrozumienia w swoim otoczeniu i ucieka w świat mediów społecznościowych – dodaje wicedyrektorka „czwórki”.

Sztuka zostanie wystawiona w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, 27 kwietnia.

/marsz/

Podziel się

Ważne wydarzenia