Inwestycja trudna, ale znacznie poprawi komunikację w mieście

Łącznik pomiędzy ulicami Chrzanowskiego, a Furmańską oficjalnie otwarty.

Budowa nowej drogi o długości 1 km 280 metrów, chodników po obu stronach, ścieżki rowerowej, oświetlenia i parkingów ze 129 miejscami postojowymi kosztowała blisko 17 milionów złotych, a łącznie z budową dróg bocznych od strony Denkowskiej z rondem i od strony Kilińskiego oraz ujętym w tym zadaniu także łącznikiem ulicy Polnej z Denkowską, to koszt ponad 27 milionów złotych. – Ten odcinek ulicy jest bardzo ważny w krwioobiegu gospodarczym, drogowym miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, dlatego, że połączenie Denków, osiedli Rosochy, Stawki ze Śródmieściem będzie się mogło odbywać równolegle z ulicą Kilińskiego, która bywa zakorkowana – mówił podczas wczorajszego oficjalnego otwarcia Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. Nowa droga, jak zaznaczał, otwiera też tereny inwestycyjne i już pierwsze przedsiębiorstwo przygotowuje się do budowy tam dużego zakładu. – Wykonawca miał tutaj naprawdę ciężkie zadanie. Wymieniony został grunt na głębokości 2,5 metra, wywieziono sto tysięcy ton ziemi, dowieziono nowe podłoże. Przejście przez tę pradolinę rzeki Kamiennej było bardzo trudne, więc firma spisała się na medal – dziękował wykonawcy, firmie Budromost Starachowice i obecnemu prezesowi Dominikowi Podsiadle prezydent Ostrowca. – Konieczne było wykonywanie robót etapami. Stabilizowane było podłoże, wykonywane nasypy, drogi technologiczne, rowy opaskowe, tymczasowe przepusty, które pozwoliły nam na obniżenie zwierciadła wody gruntowej. Konieczne było przesuwanie dróg technologicznych od ulicy Furmańskiej w kierunku ulicy Chrzanowskiego – uzupełnił Szymon Antoniewski, kierownik budowy.
Inwestycję udało się wykonać przed czasem. Prezydent Górczyński zaznaczał, że z powodu rosnących cen materiałów, problemów z ciągłością dostaw pojawiło się nawet w trakcie robót zagrożenie zejścia firmy z placu budowy.
Nowa droga nie tylko poprawi komunikację w mieście – łącząc osiedla Denków, Rosochy, Stawki ze Śródmieściem i ułatwiając dojazd do Targowisk Miejskich, ale w trakcie przebudowy Alei 3 Maja i Radwana pomoże rozładować korki.

/mag/

Ważne wydarzenia