Ostrowiecki urząd pracy stawia na aktywizację młodych ludzi

żródło: pixabay.com

Ruszył pilotażowy projekt 'Praca – Rodzina – Stabilizacja’ skierowany do osób bezrobotnych lub poszukujących pracy poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w urzędzie pracy. Ostrowiecki PUP otrzymał na ten cel 462 tysiące złotych z Funduszu Pracy.

– Chcemy zachęcić młodych ludzi do aktywności w poszukiwaniu pracy i podjęcia jej na naszym lokalnym, ostrowieckim rynku pracy – mówi Katarzyna Kot, koordynatorka projektu z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu. Zaznacza, że projekt dedykowany jest osobom bezrobotnym, które nie uczą się już, ale są zarejestrowane w ostrowieckim pośredniaku. Urzędnicy zachęcają do wzięcia udziału w projekcie, bo oprócz wsparcia w poszukiwaniu pracy przez doradcę zawodowego, uczestnicy otrzymają również grant w wysokości 8 tysięcy złotych brutto. Z projektu mogą także skorzystać młodzi rodzice. Warunkiem otrzymania tej kwoty jest znalezienie przez uczestnika projektu pracy. Osoba ta musi przepracować co najmniej 5 miesięcy na umowie o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Wtedy otrzyma wspomniane 8 tysięcy. – Przewidzieliśmy też dofinansowanie dla osób, które mają dzieci do lat 6. Oni otrzymają wsparcie 1500 złotych brutto miesięcznie przez 5 miesięcy – dodaje Katarzyna Kot. W ramach projektu bonus otrzyma także pracodawca, który utrzyma pracownika w zatrudnieniu przez okres co najmniej 8 miesięcy. Bonus wyniosi 6 tysięcy złotych.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest wraz z regulaminem na stronie internetowej ostrowieckiego PUP-u. Przyjmowanie zgłoszeń od osób zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie potrwa do 31 marca 2023 roku.

/paw/

Ważne wydarzenia