Przetarg na rozbudowę Alei 3 Maja i Radwana jeszcze w styczniu?

W ciągu najbliższych dni ma zostać ogłoszony przetarg na rozbudowę ostrowieckiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 754, obejmującego między innymi Aleję 3 Maja i ulicę Radwana.

– Dziś u Pana marszałka Andrzeja Bętkowskiego odbyła się narada na temat rozbudowy wspomnianego odcinka drogi wojewódzkiej nr 754. Na tym spotkaniu pojawiły się informacje, że zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiotowe zadanie. Po publikacji, zamawiający otrzyma informację, że może publikować na platformie zamówień publicznych już pełną specyfikację przetargową – mówi Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
Przypomnijmy, że województwo świętokrzyskie na tę inwestycję otrzymało blisko 87 milionów złotych z Funduszu Polski Ład, co ma stanowić 95 procent kosztów całego zadania.
Przebudowa drogi 754 obejmuje wyburzenie obecnego mostu nad Kamienną i budowę nowego, dalej przebudowę Alei 3 Maja do skrzyżowania ulicy Okólnej ze Słowackiego, gdzie ma powstać rondo, dalej remont Radwana aż do skrzyżowania z ulicą Bałtowską.
Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał dwa lata na wykonanie robót. Prowadzone mają być etapami, by do maksimum zniwelować utrudnienia komunikacyjne.
Planowo prace mają się zakończyć w marcu 2024 roku.

/bart/

Ważne wydarzenia