Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Jeszcze do 23 stycznia do północy na terenie całego kraju obowiązuje pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni.

Jak tłumaczy Rafał Dobrowolski z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu, stopień 'alfa’ jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych.
– Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. – mówi Rafał Dobrowolski.
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

/bart/

Ważne wydarzenia