W dwóch podstawówkach w mieście powstają klasy dwujęzyczne

Szkoły podstawowe nr 4 przy ulicy Polnej oraz nr 5 na Ogrodach wprowadzają od przyszłego roku oddziały dwujęzyczne na poziomie klasy siódmej. W języku polskim i angielskim będą prowadzone zajęcia z wybranych przedmiotów – w 'Czwórce’ z biologii i informatyki oraz w 'Piątce’ z historii i geografii.

– W naszej szkole elementy języka angielskiego w tej klasie będziemy również wprowadzać na przedmiotach takich jak chemia, biologia i matematyka. Nauczyciele tych przedmiotów są już kompetentni językowo, ale nie posiadają jeszcze poświadczenia tych umiejętności, dlatego na wybranych godzinach, przy obecności nauczyciela języka angielskiego, część lekcji będzie realizowana po angielsku – zapowiada Marta Dobrowolska-Wesołowska, dyrektorka szkoły nr 5.
Ponieważ uczniowie klas dwujęzycznych muszą przyswoić ten sam materiał, co ich koledzy uczący się tylko w języku ojczystym, nauczyciel tylko fragmenty zajęć będzie prowadził w języku angielskim. – Musimy dostosować poziom zajęć do możliwości uczniów, ponieważ trudno się spodziewać, że będą oni biegle mówili w języku angielskim. Nie będziemy prowadzili w obcym języku całych wykładów, tylko dwujęzycznie będziemy wprowadzać najważniejsze treści – mówi dyrektorka 'Piątki’
W każdej z tych szkół rodzice uczniów obecnych klas szóstych wnioski o przyjęcie do tworzonych oddziałów dwujęzycznych mogą składać od 1 lutego do 18 marca. Do 31 marca szkoły będą przeprowadzać sprawdzian predyspozycji językowych. Do 8 kwietnia ogłoszą listę kandydatów i po dostarczeniu świadectw ukończenia szóstej klasy przedstawią listę przyjętych.
Więcej szczegółowych informacji należy szukać u dyrektorów obu placówek.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia