Środki na aktywizację bezrobotnych podzielone

Powiatowa Rada Rynku Pracy zaakceptowała na swoim posiedzeniu kryteria podziału środków przyznanych na aktywizację osób bezrobotnych.

– Te środki przyznane naszemu urzędowi są mniejsze niż środki, jakimi dysponowaliśmy w całym 2021 roku. Wtedy dysponowaliśmy aż 17 milionami złotych i udało nam się zaktywizować ponad 1800 osób. W tej chwili do dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu jest 12 milionów 183 tysiące złotych, ale to jest na razie limit podstawowy – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu. Środki, jakie w pierwszym limicie otrzymał urząd, mają pozwolić na zaktywizowanie 1270 osób. Największa kwota, bo 3 miliony 400 tysięcy złotych, przeznaczona będzie na staże i tą formą wsparcia objętych ma zostać 450 osób.
2 miliony 750 tysięcy złotych urząd chce przeznaczyć na utworzenie 110 stanowisk pracy, a 2 miliony 270 tysięcy złotych dla 91 bezrobotnych na utworzenie własnej działalności gospodarczej.
240 osób ma skorzystać z prac interwencyjnych – ta forma będzie kosztować 1 milion 270 złotych, a 230 osób z robót publicznych.
40stu bezrobotnych będzie miało szansę skorzystać ze szkoleń i podnieść swoje kwalifikacje by znaleźć pracę. Ze wsparcia w postaci dofinansowania do wynagrodzeń osób 50 plus skorzysta w tym roku 20 osób. Funkcjonować będą też nadal bony na zasiedlenie. – Od trzech lat kwoty refundacji są zwiększane, bo rosną wynagrodzenia i koszty utrzymania pracownika. Od roku 2020 wzrost w przypadku na przykład prac interwencyjnych w cyklu rocznym to ponad 2900 złotych – dodaje dyrektor Stafijowska.

Wnioski o organizację stażu przyjmowane będą od 24 stycznia. O refundację kosztów doposażenia stanowiska pracy można ubiegać się od 31 stycznia. A więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu.

/mag/

Podziel się

Ważne wydarzenia