Nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od stycznia

żródło: pixabay.com

Z początkiem tego roku wzrosła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Jego obecna stawka to 2119 złotych.

– Świadczenie pielęgnacyjne podlega corocznej waloryzacji. Jest to spowodowane procentowym wzrostem najniższego wynagrodzenia za pracę w porównaniu do roku poprzedniego. W tym roku od 1 stycznia wzrosło o 148 złotych – informuje Justyna Gawlik, kierownik działu świadczeń rodzinnych w ostrowieckim MOPSie. Dodaje, że warunkiem przyznania takiego świadczenia, opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem musi odbywać się przez całą dobę, przez dłuższy okres czasu. Z tego powodu opiekun nie może pozwolić sobie na podjęcie żadnej pracy zarobkowej, nawet dorywczej, ponieważ grozi to utratą świadczenia – podkreśla Justyna Gawlik.

Przypomnijmy, że świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, ale nie później niż do ukończenia przez nią 25 lat.

W Ostrowcu świadczenie pielęgnacyjne pobiera 450 opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami. To o ponad 100 osób więcej niż w 2021 roku.

/paw/

Ważne wydarzenia