Muzeum w Częstocicach ma być otwarte w połowie roku. Zakres inwestycji ma być większy

Realizowana w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach wielka inwestycja w końcu dobiega końca. Zakończyły się roboty budowlane związane z realizowanym w całym Muzeum Historyczno-Archeologicznym projektem unijnym.

W tym półroczu pałac będzie wyposażany i przygotowywany do udostępnienia zwiedzającym. – Chcielibyśmy również zrealizować prace związane z zagospodarowaniem terenu, ale to już ze środków finansowych muzeum i starostwa powiatowego. Mam nadzieję, że ten zakres prac zostanie wykonany do 30 czerwca i wtedy będziemy mogli mówić o zamknięciu inwestycji jako całości – mówi Andrzej Jabłoński, wicestarosta powiatu ostrowieckiego. Przypomina, że opóźnienia z wykonaniem tej inwestycji to konsekwencja konieczności wprowadzenia zmian projektowych, bo dla oszczędności poprzednia władza zrezygnowała z budowy windy, a ta, zdaniem obecnie rządzących jest niezbędna. – Sam tytuł projektu mówi o zwiększeniu dostępności, więc budowa windy była konieczna. Sanitariaty usytuowane są na poziomie minus jeden i komunikacja dla osób z niepełnosprawnościami możliwa jest jedynie windą – wyjaśnia wicestarosta.
Zmiany objęły też rodzaj parkietu, który po zmianach będzie odpowiadać temu historycznemu, wykonana została wentylacja w podziemiu, także wycięta z pierwotnego projektu z powodów oszczędności. To oczywiście pociągnęło za sobą nie tylko wydłużenie czasu realizacji zadania, ale również dodatkowe koszty, które ponieść musiał powiat ostrowiecki – razem z inwestycją na Krzemionkach to ponad 3 miliony złotych.
Przyszłość Pałacu Wielopolskich maluje się jednak w lepszych kolorach, a to za sprawą wpisanych na listę UNESCO Krzemionek i objęcia całego Muzeum Historyczno-Archeologicznego opieką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. – Przypomnę, że dotąd na oba oddziały muzeum przeznaczaliśmy 1,5 miliona złotych, a teraz dysponujemy kwota dwukrotnie większą – mówi Andrzej Jabłoński. A współprowadzenie muzeum przez resort kultury to też większy dostęp na przykład do ciekawych wystaw czasowych.

/mag/

Ważne wydarzenia