Czy ostrowiecki szpital zostanie rozbudowany?

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu i dyrekcja ostrowieckiego szpitala chcą rozbudować budynek placówki o dodatkowe skrzydło.


Jak mówi Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki samorząd chce wesprzeć w tych planach szpital i przekazać pieniądze na opracowanie dokumentacji technicznej pod rozbudowę w wysokości 300 tysięcy złotych.
– W tym momencie mamy duży problem z umiejscowieniem poradni, jest to szpital mający swoje lata i jeżeli ma się rozwijać, to potrzebna jest dodatkowa przestrzeń – podkreśla.
Marzena Dębniak widzi szanse w pozyskaniu środków z Polskiego Ładu. Jak tłumaczy ma być osobna pula środków na ochronę zdrowia, ale żeby mieć możliwość aplikowania o nie, najpierw musi być gotowa dokumentacja. Nowe skrzydło ma w przyszłości pomieścić – oprócz poradni specjalistycznych – między innymi nowoczesną Stację Dializ.

/bart/

Podziel się

Ważne wydarzenia