Ważne zmiany związane z nowelizacją przepisów regulujących pobyt i pracę cudzoziemców

żródło: pixabay.com

Powiatowe Urzędy Pracy oraz firmy zatrudniające cudzoziemców czekają na ważne zmiany związane z nowelizacją przepisów regulujących pobyt i pracę obcokrajowców w Polsce. Jedną z najważniejszych zmian jest skrócenie czasu potrzebnego na relokację pracowników z zagranicy oraz czas oczekiwania na odpowiedni dokument uprawniający ich do pobytu lub pracy w naszym kraju.

– Ustawa, która znalazła już poparcie w Sejmie i czeka na rozpoznanie przez Senat ma dla nas bardzo ważne znaczenie. Na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemców będą oni mogli wykonywać pracę przez okres 24 miesięcy, a nie jak dotychczas przez okres 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy kalendarzowych. Jest to bardzo istotna i pozytywna zmiana zarówno dla osób, które zatrudniają przedsiębiorców, ale też i dla samych obcokrajowców – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor ostrowieckiego urzędu. Tłumaczy i dodaje, że wspomniany 12-to miesięczny okres rozliczeniowy również zniknie, co umożliwi cudzoziemcom pracę bez żadnej przerwy na podstawie oświadczeń i nie będzie trzeba wnioskować o wydanie takiego zezwolenia. Szybciej też uzyska się nowy dokument legalizujący pracę cudzoziemca w przypadku jego awansu lub zmiany warunków pracy. Kolejną ważną zmianą jest zapewnienie cudzoziemcowi minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia to będzie kwota 3010 zł brutto.

Jak informuje Małgorzata Stafijowska zainteresowanie pracą wśród cudzoziemców na terenie naszego powiatu jest duże. Tylko na koniec października złożonych zostało ponad 600 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy i blisko 140 zezwoleń na pracę sezonową.

Wiele wskazuje na to, że jeśli sejm zatwierdzi nowe regulacje to ustawa wejdzie w życie już z początkiem 2022 roku.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia