Duże zainteresowanie dofinansowaniem kształcenia w ramach środków PFRON

żródło: pixabay.com

265 wniosków o pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami wpłynęło do ostrowieckiego PCPR-u w tym roku. Ponad połowa z nich dotyczy nowego sezonu zimowego, którego nabór odbywał się na przełomie września i października.

– Jest bardzo duże zainteresowanie tym programem. Na semestr zimowy złożonych zostało 137 wniosków. Na razie, w tym momencie trudno jest jeszcze oszacować na jaką kwotę opiewają te środki, bo nadal trwa weryfikacja pod względem formalnym, która zakończy się za około dwa tygodnie – mówi dyrektor Joanna Pikus. Przypomina, że moduł 'Student’ jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
– Oprócz dofinansowania do czesnego w przypadku studiów podyplomowych czy uczelni wyższych osoby niepełnosprawne mogą uzyskać także dodatkowe świadczenia na naukę poza miejscem zamieszkania. Jeżeli nauka odbywa się w systemie ona-line to jest to również dodatkowa punktacja.

Warto dodać, że w tym roku na realizację wsparcia w ramach programu Aktywny Samorząd ostrowiecki PCPR otrzymał z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia