Przetarg na remont Alei 3 Maja i ulicy Radwana w lutym przyszłego roku?

Najwcześniej w lutym zostanie ogłoszony przetarg na modernizację miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 754, czyli Alei 3 Maja i ulicy Radwana wraz z wykonaniem nowego mostu między aleją, a Rondem Powstania Styczniowego.

– Ten termin jest bardzo realny – poinformował nas Jerzy Wrona, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Obecnie zarząd musi zaktualizować dokumentację, w tym kosztorys inwestorski i przygotować harmonogram prac.
Przypomnijmy, że województwo świętokrzyskie na tę inwestycję otrzymało blisko 87 milionów złotych z Funduszu Polski Ład.
Przebudowa drogi 754 obejmuje wyburzenie obecnego mostu nad Kamienną i budowę nowego, dalej przebudowę Alei 3 Maja do skrzyżowania ulicy Okólnej ze Słowackiego, gdzie ma powstać rondo turbinowe, wyjście nowym szlakiem w ulicę Denkowską do ul. Radwana i dalej remont Radwana aż do skrzyżowania z ulicą Bałtowską.
Od momentu podpisania umowy, wykonawca będzie miał dwa lata na wykonanie robót. Prowadzone mają być etapami, by do maksimum zniwelować utrudnienia komunikacyjne.

/bart/

Ważne wydarzenia