Samorządy odpowiadają na apel dyrekcji ostrowieckiego szpitala

Dyrekcja ostrowieckiego szpitala zwróciła się do samorządów gminnych z powiatu ostrowieckiego o wsparcie lecznicy kwotą 200 tysięcy złotych.

Środki te mają pozwolić na utworzenie dwóch poradni specjalistycznych: okulistycznej i laryngologicznej.
Na ten apel odpowiedziała już gmina Bodzechów. Małgorzata Sobieraj, sekretarz gminy i wiceprzewodnicząca Rady Powiatu mówi, że Bodzechów przekaże na ten cel blisko 33 tysiące złotych.
– Szpital swoim zasięgiem obejmuje gminę Bodzechów, więc wójt Jerzy Murzyn po przeanalizowaniu naszych możliwości finansowych, zdecydował by zaproponować Radzie Gminy przekazanie wspomnianych środków. Uważamy, że utworzenie takich poradni przyniesie korzyści także dla pacjentów mieszkających na terenie gminy – wyjaśnia.
Rada Gminy Bodzechów o przekazaniu środków decydować będzie na sesji w listopadzie.
Gmina Kunów również dołoży się do powstania poradni, przekażą ponad 24 tysiące złotych. Decyzję w tej sprawie podjęli radni na wczorajszej sesji.
O przekazaniu około 18 tysięcy złotych będą decydowali w listopadzie radni gminy Ćmielów. Gmina Bałtów także wesprze finansowo szpital. Jak powiedział Radiu Ostrowiec wójt Hubert Żądło, będzie to kwota proporcjonalna do liczby mieszkańców. Poznać ją mamy na najbliższej sesji. Gmina Waśniów zdecyduje o przekazaniu około 16 tysięcy złotych.
Od października na terenie ostrowieckiego szpitala działa łącznie 9 poradni. Dyrekcja chciałaby uruchomić poradnie specjalistyczne przy każdym oddziale.

/bart/

Ważne wydarzenia