Stawki za wywóz odpadów w Ostrowcu idą w górę

Od nowego roku mieszkańcy Ostrowca za odbiór odpadów zapłacą więcej. Uchwała dotycząca wysokości nowych stawek będzie przedmiotem dyskusji radnych miejskich na piątkowej sesji.

– Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą pójść w górę, żeby pokryć koszty, jakie będą ponoszone przez gminę – wyjaśnia Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca, przypominając, że niedawno otworzyli oferty w przetargu na gospodarkę odpadami i koszty te poszły w górę – Do tych kosztów doliczyć jeszcze należy koszty związane z edukacją ekologiczną. Jest to dosyć mała kwota, bo w skali roku to 50 tysięcy złotych.Ująć należy w tych kosztach także koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta. Jest to kwota około 420 tysięcy rocznie i wynika z kosztów wynagrodzenia pracowników obsługujących ten system, kwestii związanych z mediami – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.
Najniższa oferta, jaką w rozstrzyganym przez gminę przetargu na gospodarkę odpadami złożył Remondis opiewa na 44 miliony 292 tysiące złotych w trzyletnim okresie. Na rok to więc 14 milionów 764 złote. Do tej pory roczne koszty zadania przekraczały 9,5 miliona złotych.
Urząd proponuje więc, żeby podnieść cenę za odbiór odpadów z obecnych 16 złotych od osoby do 24 złotych i w gospodarstwach wielorodzinnych, a więc rodzinach liczących od 5 osób – z obecnych 69 złotych do 99 złotych.
Wiceprezydent Smoliński wyjaśnia, że w ramach tej stawki nie zmieni się częstotliwość odbioru odpadów, a firma odbierająca odpady będzie musiała zapewnić we własnym zakresie pojemniki na blokowiskach oraz worki na śmieci na osiedlach domków jednorodzinnych. Do tej pory dbać o to mieli sami mieszkańcy lub zarządcy budynków wielorodzinnych, a więc ponosić koszty dzierżawy lub kupna worków. – Stawki, które zostały wprowadzone jeszcze w 2020 roku lub 2021 w innych miastach o podobnej wielkości są często wyższe – podkreśla Dominik Smoliński, wyliczając, że w Lubinie, Ełku  stawka ta wynosi 36 złotych od osoby w gospodarstwie domowym, w Przemyślu 32 złote, w Mielcu 29, w Zgierzu 33, w Starachowicach 27,50, w Skarżysku-Kamiennej 27 złotych.
Sesja w mieście rozpocznie się w piątek o 11 i będzie oczywiście transmitowana w internecie.

/mag/

Ważne wydarzenia