Fart odwołał się od rozstrzygnięcia komisji przetargowej na wywóz śmieci

Konsorcjum firm Fart odwołało się od wyników postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Ostrowcu przez trzy najbliższe lata od stycznia 2022 roku. Do ogłoszonego przez gminę przetargu oprócz obecnego wykonawcy usługi przystąpił jeszcze Remondis i to ofertę tej firmy urzędnicy ocenili jako korzystniejszą.

Przypomnijmy, że oferta firmy Remondis była tańsza niż oferta Farta. – Wybór oferenta pozostaje w mocy, a sprawę przetargu i odwołania rozstrzygnie teraz Krajowa Izba Odwoławcza – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego. – Będziemy teraz przekazywać do KIO komplet dokumentów związanych z tym postępowaniem i oczekiwać na termin rozprawy. Termin tej rozprawy może zostać wyznaczony na za miesiąc, dwa miesiące, czasem zdarza się, że czekać trzeba dłużej – dodaje.
Jeżeli przetargu nie uda się prawomocnie rozstrzygnąć przed końcem roku, to samorząd będzie musiał w innej drodze wyłonić firmę, która zapewni ciągłość realizacji zadania. – Pozostanie nam wtedy albo ogłoszenie postępowania przetargowego na okres do miesiąca czasu, a więc do kwot poniżej progów unijnych, albo procedura wyboru wykonawcy z wolnej ręki i zlecenie tej usługi dotychczasowemu wykonawcy – wyjaśnia wiceprezydent miasta.

/mag/

Ważne wydarzenia