Co trzeci uczeń szkół średnich w Ostrowcu nie chodzi na lekcje religii

źródło zdjęcia: Pixabay

Co trzeci uczeń prowadzonych przez powiat ostrowiecki szkół ponadpodstawowych nie uczestniczy w tym roku szkolnym w lekcjach religii – ustaliło Radio Ostrowiec.

Na 3644 deklaracje złożone przez rodziców lub pełnoletnich uczniów w sprawie udziału w tych lekcjach, aż 1217, czyli ponad 33 procent to deklaracje o rezygnacji. I tych przypadków jest zdecydowanie więcej niż przed rokiem.
– Ten wzrost jest zauważalny w stosunku do lat poprzednich, w zeszłym roku to było na poziomie 15 procent. Zdarzają się szkoły w których większa liczba osób, a konkretnie ponad połowa zadeklarowała nieuczęszczanie na lekcje religii – mówi Mariusz Łata, naczelnik wydziału edukacji starostwa powiatowego.
Tak jest w Zespole Szkół nr 2, czyli dawnej 'Budowlance’, gdzie 174 osoby na lekcje religii uczęszczają, a nie uczestniczy w nich aż 239 osób.
– Chodzi tutaj głównie o klasy starsze, tam gdzie sami uczniowie decydują czy chcą uczęszczać na religię czy nie, czyli trzecie klasy szkoły branżowej i tam zajęcia są łączone – wyjaśnia Urszula Jaworska, zastępca dyrektora placówki.
Na religię nie chodzi też blisko połowa uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, 38 proc. uczniów I liceum imienia Stanisława Staszica, 31 proc. uczniów II liceum imienia Joachima Chreptowicza i 23 proc. uczniów III liceum imienia Władysława Broniewskiego. W 'Ekonomiku’ i THMie z religii zrezygnowało po około 24 procent uczniów.
W przyszłym roku, dodajmy, uczniowie, którzy nie uczęszczają w lekcjach religii nie będą już mieć wolnego. Szkoła będzie musiała zapewnić im lekcje etyki.

/mag/

Ważne wydarzenia