Rowerami do Rudy Kościelnej na znak sprzeciwu dla budowy kopalni

Mieszkańcy gmin Bodzechów i Ćmielów, którzy sprzeciwiają się budowie w Rudzie Kościelnej kopalni odkrywkowej nie ustają w wysiłkach, żeby ich głos był słyszalny. Wokół inicjatywy 'Stop Kopalni w Rudzie Kościelnej’ jednoczy się coraz więcej osób.

W najbliższą niedzielę stowarzyszenia 'W dobrą stronę” oraz 'Ćmielowiacy” organizują protestacyjny rajd rowerowy. – Startujemy spod Domu Kultury w Ćmielowie. Jedziemy przez Podgrodzie, Smyków, Borownię, Rudę Kościelną i wracamy do Ćmielowa. W ten sposób chcemy wyrazić nasz sprzeciw, chcemy żyć spokojnie, w malowniczych terenach Rudy Kościelnej, a kopalnia zrujnuje ten teren. Chcemy go pokazać uczestnikom rajdu – mówi Jolanta Madioury, prezes Stowarzyszenia 'Ćmielowiacy’.

Ważnym punktem rajdu będzie ognisko integracyjne w Rudzie Kościelnej i prelekcje dla uczestników na temat walorów przyrodniczych i kulturowych Rudy Kościelnej i okolic. Wygłoszą je regionaliści. Każdy z uczestników otrzyma też pamiątkową przypinkę 'Stop Kopalni w Rudzie Kościelnej’.
Niedzielny rajd rowerowy rozpocznie się o 10.00 na Rynku w Ćmielowie. Powrót planowany jest na 15.00.

Kopalnię odkrywkową w Rudzie Kościelnej uruchomić chce Państwowa spółka Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, która złożyła już w Urzędzie Miasta i Gminy w Ćmielowie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji. Burmistrz Joanna Suska utrzymuje, że pozytywnej decyzji nie wyda bez względu na opinie, których oczekuje między innymi ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wszystkie opinie konieczne do wydania decyzji mają spłynąć do końca października.

/mag/

Ważne wydarzenia