Szkoła w Nowym Skoszynie piękna jak nigdy

Szkoła w Nowym Skoszynie w gminie Waśniów obchodzi 75-lecie budynku w którym się znajduje.Dzisiejsza rocznica połączona była z przekazaniem do użytku infrastruktury sportowo – edukacyjnej na terenie placówki.

-To jest piękne wielofunkcyjne boisko sportowe wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy, który pozwoli uczniom spełniać swoje pasje oraz bardzo dobrze doposażone klasopracownie matematyczno-przyrodnicze. Szkoła na miarę dzisiejszych czasów – mówi Beata Wiącek dyrektor placówki.Sama szkoła ma swoją bogatą historie, Obecnie uczy się w niej 64 uczniów i 32 przedszkolaków – dodaje dyrektor Wiącek.

Całość infrastruktury kosztowała 800 tys. złotych. Środki w głównej mierze pochodziły z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, a 300 tys. złotych przekazał samorząd Waśniowa.
/marsz/

Ważne wydarzenia