Dziś ważne głosowania w „Krzemionkach”. Spółdzielcy skarżą się, że zarząd utrudnia im oddanie głosu

źródło zdjęcia: SM Krzemionki

Dziś władze spółdzielni 'Krzemionki’ przeprowadzają dla wszystkich członków spółdzielni ważne głosowanie.

Ponieważ nie jest możliwe zorganizowanie Plenarnego Walnego Zgromadzenia – nie pozwala na to ustawa covidowa – każdy uprawiony członek spółdzielni otrzyma kartę do głosowania. Zarząd Spółdzielni pyta w niej o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 rok, zatwierdzenie sprawozdania finansowego czy przyszłość Lokalnej Telewizji Kablowej 'Krzemionki’.
Z Radiem Ostrowiec skontaktowała się grupa aktywnych spółdzielców, twierdząc, że obecny zarząd utrudnia im oddanie głosu.

– Chciałam oddać głos, ale niestety Pani prezes odmówiła mi głosowania, ponieważ powiedziała, że druga tura w której mogą głosować mieszkańcy Rosoch, rozpoczyna się o godzinie 12:00. Ja tłumaczyłam, że od 12:00 mam już drugą zmianę w pracy – mówi Marzena Kiełkiewicz, mieszkanka osiedla Rosochy. Wyjaśnia, że od godziny 8.00 do 15.00 pracuje i mogła się zwolnić tylko w godzinach dopołudniowych, żeby wziąć udział w głosowaniu, ale zostało jej to uniemożliwione.
Radio Ostrowiec już we wtorek informowało, że część spółdzielców złożyło do zarządu pismo z prośbą o umożliwienie im dziś głosowania w dowolnych godzinach i wydłużenia tych godzin do 18.00, tak aby nie tworzyły się kolejki i każdy mógł zabrać głos.
– Jest to środek tygodnia, dzień roboczy, przecież osoby pracujące nie będą brać specjalnie urlopu – mówiła we wtorek Teresa Karkocha, mieszkanka ulicy Radwana. Władze spółdzielni, jak dziś słyszymy, zignorowały ten wniosek.
Przypomnijmy, że grupa aktywnych spółdzielców domaga się od zarządu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, bo obecnie funkcjonuje w składzie niekompletnym. Chcą mieć większy wpływ na działania zarządu.
Dziś zabiegali też o wpuszczenie na salę swojego obserwatora społecznego, który pilnowałby przebiegu głosowania, ale miał zostać on wyproszony z budynku. Ewa Żelazowska, prezes spółdzielni nie chce rozmawiać z Radiem Ostrowiec. Jak słyszymy w sekretariacie, gdzie udało nam się dodzwonić, jest zajęta.
We wtorek także nie udało nam się z nią porozmawiać.

/bart/

Ważne wydarzenia