Zamiast Walnego Zgromadzenia odwiedziny w spółdzielni. Niektórzy protestują

źródło zdjęcia: profil FB Spółdzielni "Krzemionki"

Na 30 września, czyli najbliższy czwartek władze spółdzielni 'Krzemionki’ zapraszają do swojej siedziby wszystkich członków spółdzielni. Ponieważ nie jest możliwe przeprowadzenie Plenarnego Walnego Zgromadzenia – nie pozwala na to ustawa covidowa – każdy uprawiony członek spółdzielni otrzyma kartę do głosowania.

Zarząd Spółdzielni zapyta w niej o udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej za działalność w 2020 roku, zatwierdzenie sprawozdania finansowego czy przyszłość Lokalnej Telewizji Kablowej 'Krzemionki’.
Część spółdzielców krytykuje pomysł, a zwłaszcza to, że mieszkańcom poszczególnych bloków wskazane zostały określone godziny, w których mogą głosować. – Składaliśmy pisma o wydłużenie godzin głosowania do 18.00, ale pozostały bez odpowiedzi – mówi Teresa Karkocha, mieszkanka ulicy Radwana.
– Jest to środek tygodnia, dzień roboczy, przecież osoby pracujące nie będą specjalnie brać urlopu – podkreśla. Część spółdzielców postulowała też, żeby przy okazji tego głosowania uzupełnić Radę Nadzorczą Spółdzielni do wymaganych 11 osób. – Konieczne naszym zdaniem jest wzmocnienie funkcji kontrolnej zarządu, który zresztą także pracuje w niekompletnym składzie – podnosi pani Teresa. Zgodnie ze statutem spółdzielni zarząd powinien liczyć 3 osoby, w tym zastępcę prezesa, którego jednak nie ma.
– Ani te, ani żadne inne projekty uchwał złożone przez członków spółdzielni, nie zostały uwzględnione w tym porządku obrad, co jest dziwne i nierozrozumiałe. Władzom spółdzielni powinno zależeć na aktywności wszystkich członków, ale tak nie jest – podnosi Teresa Karkocha.

Radio Ostrowiec próbuje skontaktować się telefonicznie z prezes Ewą Żelazowską lub pracownikiem spółdzielni, ale nikt nie odbiera telefonu. Będziemy nadal próbować.

/bart/

Ważne wydarzenia