Mariusz Rokita ponownie prezesem KSZO

Wczoraj w sali konferencyjnej przy ul.Świętokrzyskiej 11 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Sportowego KSZO w Ostrowcu.

Prezesem został ponownie wybrany Mariusz Rokita. Wiceprezesem klubu d/s pływania i piłki wodnej – Piotr Węglewicz, wiceprezesem d/s boksu – Łukasz Dybiec, a wiceprezesem d/s piłki ręcznej – Karol Szewczyk. Rolę sekretarza klubu powierzono Grzegorzowi Bażantowi, a w zarządzie znaleźli się też: Łukasz Witkowski, Łukasz Norowski, Tomasz Radowiecki i Mariusz Łata.
/marsz/

Ważne wydarzenia