Gmina Kunów tworzy strategię rozwoju na lata 2021-2030

Rozpoczęły się konsultacje społeczno-gospodarcze potrzebne do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kunów na lata 2021 – 2030.

Dziś w urzędzie odbyły się w tej sprawie pierwsze spotkania na które zaproszeni zostali przedstawiciele różnych organizacji oraz przedsiębiorcy.
Jak mówi burmistrz Lech Łodej, już po dzisiejszym spotkaniu widać żywe zainteresowanie konsultacjami i zespół opracowujący strategię ma wstępny zarys, w jakim kierunku w przyszłych latach powinien rozwijać się samorząd.
– Gmina przede wszystkim będzie stawiała na tworzenie infrastruktury, bo to najistotniejszy czynnik rozwoju gminy. To ważny aspekt zarówno dla mieszkańców, jak i firm, które postawiły prowadzić działalność na terenie samego Kunowa jak i miejscowości skupionych wokół miasta. Jako przykład mogę podać ulicę Graniczną, gdzie niedawno była modernizowana droga, a już zaobserwowaliśmy większe zainteresowanie terenami do niej przyległymi – tłumaczy.
Samorząd dalej chce inwestować w kanalizację, a także w przydomowe oczyszczalnie ścieków, by poprawić stan środowiska. Mimo, że w ostatnich latach poziom skanalizowania gminy podniósł się z 30 do 60 procent.
Dużą szansę gmina upatruje także w dołączeniu do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, gdzie wspólnie z innymi samorządami będą starać się o środki unijne, co również ujęte zostanie w strategii.
Na uwagi mieszkańców urząd czeka do końca września.
– Potem zajmiemy się analizą informacji, które spłyną od mieszkańców – mówi burmistrz Łodej i dodaje, że potem specjalny zespół ds. opracowywania strategii będzie pracował nad ostatecznym jej kształtem.
– Strategia nie będzie zawierała szczegółów, ale ma być drogowskazem przy podejmowaniu kolejnych decyzji – zaznacza burmistrz Kunowa.
Wszelkie uwagi do strategii rozwoju gminy należy składać na specjalnym kwestionariuszu, który dostępny jest na stronie internetowej urzędu.

/bart/

Ważne wydarzenia