Sprawnie przebiega remont ulicy Chmielowskiej na granicy Ostrowca i Bodzechowa

Trwa remont ponad 3,5 kilometrowego odcinka drogi powiatowej łączącej miasto, gminę Bodzechów oraz Kunów czyli ulicy Chmielowskiej, przechodzącej dalej w Ostrowiecką i Spacerową.

Jak informuje Tomasz Mroczek, naczelnik wydziału infrastruktury i rozwoju powiatu, prace idą zgodnie z planem. – Sfrezowana została już stara nawierzchnia asfaltowa. Wykonawca zaangażował duże siły i środki. Remont realizowany jest bez zakłóceń i do tej pory na niektórych odcinkach układana jest już warstwa wyrównawcza i wiążąca. Dodatkowo wykonawca wymienił pod jezdnią przepusty. Zostały one również wymienione na nowe pod zjazdami do indywidualnych posesji. Od strony ulicy Spacerowej w Chmielowie wymieniana jest nawierzchnia na zjazdach, układane są również i utwardzone zjazdy, które do tej pory nie były utwardzone. W początkowym odcinku tej drogi, ale już od strony Ostrowca czyli na ulicy Chmielowskiej wymieniona została wymieniona kanalizacja deszczowa, które pierwotnie nie działała – mówi i dodaje, że do wykonania pozostało ułożenie kolejnych warstw asfaltu – warstw wiążących i warstwy ścieralnej. W ramach zadania wykonane zostaną m.in. nowe pobocza i krawężniki. Ustawione zostanie nowe oznakowanie.

Wartość tego zadania wynosi prawie 2 miliony 600 tysięcy złotych, z czego milion 600 tysięcy to środki pochodzące z rządowego Programu Rozwoju Dróg. Wkład własny wynosi milion 31 tysięcy złotych. – Ten wkład własny, do którego powiat jest zobowiązany podzielony został na pół. Jedną połowę wkładu pokrywa powiat a drugą samorządy gminne, na terenie których ta inwestycja jest realizowana. Samorząd Ostrowca wpłaca 208 tys. złotych i 307 tys. gmina Bodzechów. Kwoty te zostały oczywiście przypisane proporcjonalnie od długości remontowanego odcinka w poszczególnej gminie – tłumaczy naczelnik Mroczek.

Zgodnie z podpisaną umową prace budowlane powinny zakończyć się 4 listopada.

/paw/

Ważne wydarzenia