Trzy firmy wstępnie zainteresowane odbieraniem śmieci od nowego roku w mieście

Jest zainteresowanie ogłoszonym przez miasto przetargiem na zagospodarowanie odpadów na terenie Ostrowca na najbliższe 3 lata od 1 stycznia 2022 roku. – Pytania mamy od trzech oferentów i cieszymy się, że jest zainteresowanie tym postępowaniem, bo to szansa na niższe kwoty – mówi Dominik Smoliński, wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.

Oferentów nie poznamy jednak 8 września, na kiedy zaplanowano otwarcie ofert, bo jedna z firm wniosła odwołanie, a rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą, która powinna się odbyć przed końcem sierpnia nie ma jeszcze wyznaczonego terminu. Samorząd sam wydłuży terminy przetargu.
Od nowego roku, na mocy nowelizacji ustawy o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorządy będą mogły dopłacać do zadania, obniżając tym samym opłaty, jakie ponoszą mieszkańcy. – Nie sądzę, żeby to było właściwe i bardzo dobre rozwiązanie. ten system powinien się samofinansować – ocenia wiceprezydent Smoliński. – To  powodowałoby uszczerbek w budżecie gminy i zmniejszenie możliwości inwestycyjnych czy przeznaczenia tych środków na inne, istotne działania takie jak na przykład oświata, czyli finansowanie dodatkowych zajęć i stypendiów – dodaje.
Wprowadzona nowelizacją ustawy maksymalna cena za usługę w wysokości blisko 150 złotych, mieszkańców Ostrowca dotyczyć nie będzie, bo zapis ten odnosi się wyłącznie do wysokości opłat wyliczanych na podstawie zużycia wody, a nie liczonych od osoby w gospodarstwie domowym. Miasto, jak zaznacza wiceprezydent Smoliński, będzie chciało utrzymać właśnie ten sposób naliczania opłaty z zachowaniem zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Kiedy nastąpi otwarcie ofert i poznamy proponowane przez firmy ceny? Przez postępowanie odwoławcze tego nie wiadomo. Wiadomo, że cena nie będzie jedynym kryterium przy rozstrzyganiu przetargu. – Cena jest brana pod uwagę w 60 proc. Istotne będą też elementy pozacenowe, jak na przykład mycie pojemników, dostarczanie worków dla zabudowy jednorodzinnej i pojemników dla zabudowy wielorodzinnej, kwestie związane z dodatkowymi odbiorami odpadów wielkogabarytowych – wyjaśnia Dominik Smoliński.
Do końca roku za gospodarkę odpadami w mieście odpowiada firma Fart, która przed dwoma laty wyceniła usługę na nieco ponad 19 milionów złotych w okresie dwóch lat. Poprzedni wykonawca, firma Remondis, złożyła wtedy ofertę o 7 milionów złotych większą.

/mag/

Ważne wydarzenia