Uczniowie ostrowieckiej „trójki” pojadą w ramach wymiany młodzieży na Ukrainę

żródło: pixabay.com

Uczniowie ostrowieckiej szkoły podstawowej nr 3 będą w przyszłym tygodniu gościć rówieśników z Ukrainy. Grupa 14- i 15- letniej młodzieży z ukraińskiej Pavlivki od 6 do 10 września będzie zwiedzać Ostrowiec i okolice.

Później w ramach wymiany 14 uczniów z 'trójki’ pojedzie na tygodniowy wyjazd na Ukrainę. – Ten kraj jest dla nas nadal takim nieodkrytym regionem . Mamy w Polsce coraz więcej obywateli Ukrainy. U nas w szkole też mieliśmy ucznia, który do nas przyjechał zza wschodniej granicy. Zainteresowanie dzieci obcokrajowcem zawsze wzbudza zainteresowanie i już wtedy zrodził się pomysł współpracy z Ukrainą. Nasz aboslwent – Maksym już dawno skończył szkołę, ale teraz w ramach projektu pomaga nam w tłumaczeniu jako wolontariusz – mówi Piotr Wąs, nauczyciel i opiekun młodzieży.

Głównym celem przedsięwzięcia jest integracja i nawiązanie przyjaźni pomiędzy młodymi Polakami i Ukraińcami z partnerskich szkół. – Miejmy nadzieję, że nam się to uda i te przyjaźnie zaowocują w przyszłości takimi dobrymi relacjami indywidualnymi, jaki szerszymi. Spuścizną naszego projektu będzie zasadzenie kalinowych alei przyjaźni przy budynku naszej szkoły i przy szkole w Pavlivce. Zasadzą je młodzi ludzie, by przypominała o tym projekcie i o naszych międzynarodowych relacjach – podkreśla Piotr Wąs.

Zorganizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży jest możliwe dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Trójki, które pozyskało środki w ramach konkursu projektów organizowanego przez Polsko Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży. W sumie zdobyli ponad 62 tysięcy złotych.

/paw/

Ważne wydarzenia