Będą nowi dyrektorzy w dwóch ostrowieckich szkołach średnich

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego nie przedłużył kadencji dwóm dyrektorom ostrowieckich szkół średnich. Kadencja upływa Agnieszce Kuterze, dyrektor Zespołu Szkół nr 1  oraz Dariuszowi Kaszubie, dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica.

– Oboje mają pełne etaty nauczycielskie w swoich szkołach, więc nie tracą pracy – zaznacza Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki. – Będziemy występować do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty o powierzenie obowiązków dyrektora innym osobom na 10 miesięcy i w tym czasie ogłoszony zostanie konkurs – wyjaśnia.
Osoby wskazane przez zarząd powiatu do objęcia na czas rozpoczynającego się roku szkolnego obowiązków dyrektora muszą jeszcze otrzymać pozytywną ocenę rady pedagogicznej w każdej ze szkół. Posiedzenia rady w obu placówkach odbywają się dziś. Później zgodę musi wydać kurator oświaty. Nazwiska kandydatów mamy poznać po posiedzeniu rad pedagogicznych. To nauczyciele w tych szkołach.

/mag/

Ważne wydarzenia