Ponad 650 osób skorzysta z turnusu rehabilitacyjnego

żródło: pixabay.com

Coraz więcej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu ostrowieckiego decyduje się na rehabilitację poza miejscem zamieszkania.

O dofinansowanie uczestnictwa ze środków PFRON w turnusie rehabilitacyjnym wnioskowało w tym roku ponad 650 osób. To dwa razy więcej niż w 2020. – Turnusy rehabilitacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców. Do tej pory na tę formę rehabilitacji zdecydowało się 606 osób dorosłych. W 144 wnioskach, zgodnie z zaleceniami lekarza, osobom niepełnosprawnym towarzyszyli opiekunowie. Nieznaczna część opiekunów dzieci niepełnosprawnych zdecydowała się na uczestnictwo w turnusie. Wpłynęło 29 wniosków dla dzieci i ich opiekunów – mówi Joanna Pikus, p.o. dyrektor ostrowieckiego PCPR. Dodaje, że mieszkańcy powiatu nadal mogą skorzystać z dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Wsparcie to jest dedykowane osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, np. od lekarza orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje oraz wnioski znajdziemy na stronie ostrowieckiego PCPR w zakładce turnus rehabilitacyjny.

Warto dodać, że powiat ostrowiecki wydatkował już w tym roku na turnusy rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych ponad 1 milion 110 tysięcy złotych.

/paw/

Ważne wydarzenia