Gmina szuka firmy, która od stycznia będzie w Ostrowcu wywozić odpady komunalne

Z końcem tego roku wygasa umowa zawarta między gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a firmą Fart z Kielc na odbieranie i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Samorząd ogłosił właśnie przetarg na realizację tego zadania przez kolejne dwa lata od 1 stycznia 2022 roku.

– Otwarcie ofert nastąpi 8 września tego roku. Do tego dnia czekamy na składanie przez wykonawców ofert – informuje Artur Majcher, naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu. Jak mówi, specyfikacja zamówienie nie różni się od zapisów zawartych w poprzednim przetargu. Firma, która go wygra będzie zobowiązana do wypełnienia narzuconych przez Komisję Europejską poziomów recyklingu odpadów i zapłaty narzuconej na gminę kary w przypadku ich niespełnienia. Będzie też zobowiązana do prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obciążana karami za niewywiązywanie się z umowy, czyli na przykład nieterminowe odbieranie śmieci. – Te zapisy są dobre. One zabezpieczają gminę Ostrowiec Świętokrzyski. Nie wprowadzaliśmy nowych restrykcji w stosunku do wykonawcy. Liczy się rzetelność osób, które realizują to zadanie – zaznacza naczelnik Majcher.

/mag/

Ważne wydarzenia