Do końca 2023 roku w Starachowicach powstanie ekospalarnia. Umowa została podpisana

żródło: UM w Starachowicach

W Starachowicach powstanie nowoczesna Instalacja Odzysku Energii czy tzw. ekospalarnia odpadów komunalnych, które nie nadają się do recyklingu. Dzięki niej miasto w 50 proc. uwolni się od spalania węgla.

Umowa z wykonawcą została już podpisana – informuje Marek Materek prezydent Starachowic. – To jest ogromna inwestycja, która zostanie zrealizowana w Starachowicach, jajko jednym z pierwszych miast w Polsce. inwestycja w 100 proc. proekologiczna. W spalarni, która powstanie będą przetwarzane odpady, które nie nadają się do recyklingu, a które mają wysoką wartość energetyczną. Będzie z nich produkowana energia cieplna i elektryczna. W ten sposób zapewnimy zapotrzebowanie miasta na energię do centralnej ciepłej wody w ciągu roku. Będziemy też produkowali energię elektryczną na potrzeby własne i spółki – mówi prezydent Materek. Dodaje, że w ten sposób ograniczone zostaną także koszty funkcjonowania spółki. Dla miasta to również korzyści związane z zahamowaniem wzrostu cen ciepła czy tańsze koszty zainstalowania przyłączy dla nowych odbiorców ciepła.

W ramach inwestycji powstanie hala przyjęcia odpadów i budynek technologiczny na potrzeby paleniska, kocioł na olej termalny i urządzenia pomocnicze. Zmodernizowane zostaną także istniejące już budynki – wylicza Marek Materek. Dodaje, że koszt realizacji tego zadania wynosi ponad 102 miliony 679 tysięcy złotych brutto. – Spółka zabezpieczyła finansowanie tej inwestycji przez preferencyjną pożyczkę̨ z WFOŚiGW w Kielcach, która w 30 proc. zostanie umorzona po zrealizowaniu zadania. Natomiast umorzenie pożyczki w kwocie ponad 22 milionów złotych. Wartości tej pożyczki to ponad 74 miliony złotych. Pozostała kwota to wkład własny i kredyt uzupełniający, który został zaciągnięty przez ZEC Starachowice. Miasto nie dało żadnych budynków i działek jako zabezpieczenie tej inwestycji. Bedzie nią instalacja, która powstanie oraz majątek spółki – podkreśla prezydent Starachowic.

Warto dodać, że starachowicka proekologiczna inwestycja zostanie zlokalizowana w miejscu obecnie działającej ciepłowni przy ul. Ostrowieckiej. Zostanie zrealizowana w ciągu 28 miesięcy od dnia podpisania umowy, czyli maksymalnie do końca 2023 roku.

/paw/

Ważne wydarzenia