Właściciele sklepików szkolnych mogą wnioskować o dotacje w wysokości do 5 tysięcy złotych

żródło: pixabay.com

Urzędy pracy rozpoczęły przyjmowanie wniosków o dotację w wysokości do 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla właścicieli sklepików szkolnych.

– Z dotacji tej mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 roku prowadzili działalność polegającą na sprzedaży artykułów spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, wychowanków i słuchaczy na terenie jednostek oświatowych – wyjaśnia Paweł Płatek z ostrowieckiego urzędu pracy. Dodaje, że dotację można otrzymać kilkukrotnie, w zależności od liczby miesięcy, w których nastąpił spadek przychodów, jednak nie więcej niż pięć razy. Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.

Przedsiębiorcy prowadzący wspomnianą działalność gospodarczą mogą składać wnioski do 30 września 2021 roku, ale tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

Właściciele sklepików szkolnych mogą także skorzystać z innych form wsparcia, np. ze zwolnienia z opłacania składek ZUS.

/paw/

Ważne wydarzenia