Nowy kierunek w ZDZ w Opatowie

Technikum im. gen. Władysława Andersa w Opatowie, którego organem prowadzącym jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach uruchomiło kierunek technik stylista. To nowy trend w edukacji zawodowej.

– To kierunek związany z modą, z projektowaniem i wytwarzaniem odzieży. Uczniowie na tym kierunku będą się uczyć tworzyć różne stroje, produkty swojej inwencji twórczej oraz będą umieć dobrać strój i dodatki do ubioru – mówi dyrektor Joanna Młynarska.

Szkoła podpisała porozumienie z lokalnymi przedsiębiorcami, u których uczniowie odbywać będą praktyki zawodowe. Zawodu będą uczyć się też w stolicy mody – we Włoszech na specjalnych praktykach u pracodawców, z którymi nawiązał współpracę Zakład Doskonalenia Zawodowego. Nauka w technikum na tym kierunku trwa 5 lat. Mieści się ono w Opatowie przy ul. Ćmielowskiej. Tam też chętni mogą składać dokumenty o przyjęcie. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Technikum im. gen. Władysława Andersa w Opatowie.

/marsz/

Ważne wydarzenia