W środę okaże się czy władze województwa zgłoszą do Polskiego Ładu przebudowę drogi 754 przez Ostrowiec

– Remont miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej 754 w Ostrowcu jest jednym z naszych priorytetów i nie zapominamy o tej inwestycji – zapewnia Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. O tym, że wchodzący w życie program Polski Ład, który jest finansowany z europejskiego Funduszu Odbudowy Gospodarki to wielka szansa na realizację tej inwestycji mówił na naszej antenie Arkadiusz Bąk, radny sejmiku wojewódzkiego.

– Droga  754 jest w centrum naszego zainteresowania. Znajduje się na wykazie naszych priorytetów drogowych i inwestycyjnych. Decyzja prezydenta o odstąpieniu od odszkodowań za wykupy gruntów spotkała się z dużym zrozumieniem. Nie przesądzam sprawy czy ta inwestycja będzie przez nas zaproponowana do inwestycji strategicznych i drogowych w ramach Polskiego Ładu – dodaje.

Marszałek Bętkowski podkreśla jednak, że to bardzo kosztowna inwestycja i mimo, że jednego z trzech projektów, które mogą złożyć do programu nie ogranicza żadna kwota to może okazać się, że koszt jest zbyt duży, by pozyskać dofinansowanie. Przypomnijmy, że przebudowa Alei 3 Maja i ulicy Radwana z całą infrastrukturą uliczną szacowana jest na ponad 80 milionów złotych.
Radny Bąk wskazywał, że przebudowa drogi 754 to chyba jedyna inwestycja w województwie, która jest kompletnie przygotowana – z dokumentacją i pozwoleniami na budowę, a na pewno największe szanse na pozyskanie dofinansowania będą miały projekty niemal gotowe do realizacji.
Trzeba tu dodać, że termin składania wniosków do programu upływa za 3 tygodnie.
Marszałek Bętkowski zapewnia, że środki na tę inwestycję się znajdą, choć może niekoniecznie z tego programu, bo jest kilka projektów równie ważnych.

– Nie wykluczamy obwodnicy Końskich, gdzie zaplanowane są dwa etapy tej inwestycji, które są bardzo potrzebne. W innych obszarach i tych priorytetach wspomożemy Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, ponieważ stara budowla potrzebuje już odnowy lub pozyskamy środki na cyfryzacje naszego urzędu – wskazuje marszałek województwa.

Innym zadaniem, o jakim mówi jest modernizacja kolejki wąskotorowej Express Ponidzie.
Marszałek Bętkowski zapewnia, że jeżeli nie sfinansują przebudowy drogi 754 przez Ostrowiec za pomocą środków z Polskiego Ładu to przeznaczą na to zadanie fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Ostateczną decyzję, jakie projekty zgłosić do programu Polski Ład zarząd województwa podejmie w środę.

/bart/

Ważne wydarzenia