Bodzechów powalczy o unijne miliony

żródło: pixabay.com

O kilkadziesiąt milionów złotych ubiegać się będzie gmina Bodzechów z unijnego Programu Odbudowy Gospodarki po pandemii, które przez rząd zostały ujęte w programie Polski Ład.

Jak mówi Jerzy Murzyn, wójt Bodzechowa, mowa nawet o 140 miliardach złotych przewidzianych w pierwszym rozdaniu. – To wielka szansa dla wszystkich samorządów na skok w rozwoju – podkreśla.
Dodaje, że czasu jest mało, bo termin składania wniosków upływa 30 lipca. Priorytetowe w gminach wiejskich mają być projekty dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej i sprzyjające rozwojowi mieszkalnictwa.
– W związku z tym, że mamy bardzo dużo chętnych do zamieszkania w naszej gminie, inwestorzy chętnie kupują tu działki musimy przygotować odpowiednią infrastrukturę. Już wcześniej wybudować dodatkowe zbiorniki i przepompownie tak, aby nie okazało się, że w pewnym momencie będzie brakować wody – tłumaczy wójt Murzyn.
Dodatkowo gmina z pozyskanych środków będzie chciała inwestować w odnawialne źródła energii, a także infrastrukturę sportową. Jerzy Murzyn jako przykład podaje salę gimnastyczną w Chmielowie, na którą już samorząd ma gotową dokumentację.

– Najważniejsze jest opracowanie dobrego, wieloletniego planu inwestowania, bo trzeba być dobrze przygotowanym. Wiedzieć co się chce, mieć pozwolenia i dokumentacje. A my takowe posiadamy i myślę, że z tych pieniędzy, które mamy nadzieję pozyskać, załatwimy ważne sprawy dla gminy  – podkreśla wójt Murzyn.
W dalszej kolejności samorząd Bodzechowa chce wnioskować o środki na rozwój sportu i rekreacji.

/bart/

Ważne wydarzenia