Radni wojewódzcy chcą wiedzieć, co władze województwa robią w sprawie remontu Alei 3 Maja i ul. Radwana

6 z 7 radnych wojewódzkich okręgu obejmującego, między innymi powiat ostrowiecki podpisało się pod interpelacją, dotyczącą przebudowy drogi wojewódzkiej 754, której miejski odcinek biegnie przez Ostrowiec.

Przygotował ją radny Arkadiusz Bąk. Pyta w niej z jakich programów możliwe byłoby sfinansowanie tej inwestycji oraz czy możliwe jest, by w jakimś zakresie rozpocząć ją jeszcze w tym roku.
Interpelacja trafiła już do marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego i Jerzego Wrony, dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, a jednocześnie radnego miejskiego w Ostrowcu.
– Rozmawiałem na ten temat z dyrektorem Wroną podczas ostatniej sesji sejmiku. Uznał tę interpelację za bardzo potrzebną i widziałem, że pojawiła się z jego strony determinacja, by ten remont wykonać w najbliższym możliwym czasie – mówi radny Bąk.
Przypomnijmy, że samorząd Ostrowca pod koniec maja zrzekł się odszkodowań za 46 działek potrzebnych pod przebudowę tej drogi, a także zapowiedział, że miasto dołoży do inwestycji jeszcze milion złotych w momencie, gdy zostanie ogłoszony przetarg.
Arkadiusz Bąk ma wątpliwości, czy uda się to jeszcze w tym roku choć – według niego – to najlepszy czas ze względu na niskie oferty wykonawców.
Warto dodać, że wczoraj (29 czerwca) na konferencji prasowej prezydent Jarosław Górczyński poinformował, że miasto od czasu decyzji o rezygnacji z odszkodowania pod drogę 754 nie otrzymało żadnej informacji na temat planów co do jej remontu.

/bart/

Ważne wydarzenia