Wyższy zasiłek dla osób bezrobotnych

żródło: pixabay.com

Od 1 czerwca obowiązują nowe, wyższe kwoty zasiłków dla osób bezrobotnych. Kwota zasiłku wynosi teraz nie 1200 złotych brutto a 1240,80 złotych. Tak więc podwyżka dla osób pobierających zasiłek w okresie pierwszych trzech miesięcy wynosi 40,80 zł, natomiast w drugim okresie 32,10 zł.

– W przypadku stypendium stażowego kwota ta wynosi 1489 zł netto. Jeśli zaś chodzi o 100-procentowy zasiłek dla osób bezrobotnych to kwota netto wynosi 1058 zł w pierwszym okresie. Zasiłek 80-procentowy (dla osób, które nie mają wypracowanych 5 lat pracy) wynosi teraz 992,70 zł, która potem maleje do kwoty 855,36 zł – mówi Małgorzata Stafijowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu.
Przypomina, że wysokość zasiłku zależy stażu pracy osoby bezrobotnej. – Osobie, która przepracowała łącznie do 5 lat,przysługuje zasiłek w wysokości 80 proc. zasiłku podstawowego. Bezrobotny, który przepracował od 5 do 20 lat ma prawo do 100 proc. zasiłku podstawowego, zaś osobie z ponad 20 letnim stażem pracy przysługuje zasiłek w wysokości 120 proc. zasiłku podstawowego.
Zasiłki dla bezrobotnych waloryzowane są co roku o poziom inflacji w roku poprzednim roku. Maksymalnie można go pobierać przez 365 dni.

/paw/

Ważne wydarzenia