Są chętni na wykonanie przebudowy ulic 11 Listopada i Samsonowicza

źródło zdjęcia: Pixabay

Sześć firm chce przebudować ulicę 11 Listopada na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Samsonowicza i samą Samsonowicza w ramach drugiego etapu programu 'Ekologiczny Transport Miejski’.

Dziś Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim otworzyło oferty złożone w przetargu.
Tomasz Mroczek, naczelnik Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu w starostwie podkreśla, że biorąc pod uwagę rosnące ceny materiałów i usług można powiedzieć, że przetarg wypadł zadowalająco.
– Jesteśmy zadowoleni z tych ofert. W przypadku pierwszego zadania, zmieściliśmy się w kwocie, którą zakładaliśmy na realizację tego zamówienia. W przypadku Samsonowicza, kwota znacznie przekracza zakładany budżet, ale oczywiście istnieje możliwość zwiększenia kwoty w budżecie na realizację tego zadania – tłumaczy.
Oznacza to, że gmina Ostrowiec oraz powiat – jeżeli przetarg zostanie rozstrzygnięty pozytywnie i wybrana zostanie najtańsza oferta – będą musiały dołożyć blisko 5 milionów złotych.
To dlatego, że najtańsza oferta na wykonanie odcinka ul. 11 Listopada opiewa na kwotę ponad 4 milionów złotych, a na przebudowę ul. Samsonowicza 11,5 miliona złotych.
Przypomnijmy, że zakładany budżet na te dwie inwestycje zamykał się w kwocie około 10 milionów.
Na podjęcie decyzji, czy samorządy dołożą z własnych budżetów, czy przetarg zostanie unieważniony powiat ma 30 dni.
– Najpierw należy dokonać oceny tych ofert i ewentualnie wtedy będzie podjęta decyzja czy zamawiający tj. Starostwo Powiatowe w Ostrowcu zwiększy w budżecie kwotę potrzebną na realizację tego zadania. Oczywiście musimy także poczynić uzgodnienia z liderem projektu, czyli gminą Ostrowiec Świętokrzyski – podkreśla Tomasz Mroczek.
A na inwestycje składa się przebudowa ulicy 11 Listopada wraz z budową ścieżek rowerowych, zatoczek autobusowych i bus pasów oraz budowa ronda turbinowego w miejscu skrzyżowania z ulicą Samsonowicza. Wzdłuż samej Samsonowicza także powstanie ścieżka rowerowa, wykonane zostanie ledowe oświetlenie uliczne.
Zakończenie prac planowane jest na jesień przyszłego roku.

/bart/

Ważne wydarzenia