ZUS przekaże 75 milionów na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy

żródło: pixabay.com

Od kilku lat Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje przedsięwzięcia, które poprawiają bezpieczeństwo i warunki pracy. W tym roku na ten cel przeznaczono 75 milionów złotych.

O dotację z ZUS na zakup, m.in. maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem, czy promieniowaniem może ubiegać się każda firma. Pieniądze można przeznaczyć także na urządzenia oczyszczające i wentylujące powietrze, oświetlenie, czy zakup środków ochrony indywidualnej. Pełna lista znajduje się w załączniku do regulaminu konkursu.

Wnioski będą rozpatrywane w ramach procedury konkursowej. Można je będzie składać od 1 do 30 czerwca. – To, w jakiej wysokości firma otrzyma dofinansowanie zależy od liczby osób, za które przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne – zaznacza Paweł Szkalej, rzecznik prasowy świętokrzyskiego oddziału ZUS. – Mamy podział do 9 osób, potem od 10 do 49. Mamy też przedsiębiorstwa, które zatrudniając od 50 do 249 osób mogą otrzymać maksymalnie nawet 340 tys. złotych. Firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 500 tys. złotych – mówi i dodaje, że w konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości. Firmy, które w ciągu ostatnich 3 lat otrzymały dofinansowanie z ZUS w ramach tego konkursu również nie mogą się starać o wspomnianą dotację.

/paw/

Podziel się

Ważne wydarzenia