Samorząd terytorialny to najlepsza z reform wolnej Polski – oceniają lokalni samorządowcy

Dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, upamiętniający pierwsze wybory samorządowe, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory po obaleniu komunizmu. W odrodzonej Polsce rozpoczął się wtedy proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli – wspólnotom terytorialnym.

– Z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że jest to tak naprawdę jedyna reforma, która się udała. Na decyzję podejmowane w gminach i powiatach mają wpływ wyborcy.My na miejscu najlepiej wiemy co jest potrzebne naszym mieszkańcom i o co musimy zadbać.Dla mnie jest to przykre, że w tej chwili wraca centralizacja i marginalizuje się rolę samorządu. Nie ma tutaj przejrzystości jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, no szkoda bo to się naprawdę udało, a samorządowcy poczuli się gospodarzami- ocenia starosta Marzena Dębniak.

Odnosi się tym samym, m.in. do pojawiających się planów przejęcia szpitali przez państwo, tworzenia kolejnych funduszy i agencji, które w sposób wybiórczy dzielą pieniądze dla samorządów, zmniejszania subwencji dla szkół, a z drugiej strony zwiększania liczby zadań do wykonania dla samorządów bez finansowania.
W podobnym tonie wypowiada się wójt gminy Bodzechów Jerzy Murzyn. – Im więcej samorządu w lokalnych środowiskach tym lepszy rozwój i wzrost postaw obywatelskich – podkreśla.

– Przekazywane są pieniądze od państwa i podatników do budżetu gminy, a mieszkańcy przez swoich przedstawicieli czyli radnych podejmują decyzję na co je przekazać.Najlepiej wiedzą Ci, którzy tam mieszkają. Trudno żeby minister w Warszawie wiedział co się dzieje w Bodzechowie – zaznacza.

Krzysztof Gajewski, wójt Waśniowa mówi, że odpowiedź na pytanie, czy reforma samorządowa miała sens można znaleźć w każdej miejscowości w Polsce.

– Praca w samorządzie wymaga podejmowania trudnych wyborów i stawiania właściwych priorytetów. Patrząc na to jak to wszystko się zmienia i jak pięknieją nasze miejscowości mam świadomość, że ta służba przynosi zamierzone cele – mówi.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Jest to całkiem pokaźne grono: radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, pracownicy samorządowi oraz wszyscy obywatele, którzy aktywnie włączają się w życie lokalnych społeczności.
/marsz/

Ważne wydarzenia