Ostrowiecki powiat nie czeka na rząd. Chce pokryć stratę szpitala, by ten mógł się rozwijać

Powiat ostrowiecki pokryje stratę szpitala za 2019 rok. To kwota ponad 9 milionów 300 tysięcy złotych. Uchwała w tej sprawie stanie na najbliższej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego na dzień przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że pokrywanie straty szpitali przez organy założycielskie, w tym przypadku samorząd – jest niekonstytucyjne.

Przepisy zobowiązujące organy założycielskie do pokrywania straty netto szpitali tracą moc 29 maja. A to oznacza, że samorząd nie musiałby jej pokrywać. – Można oczywiście, co robić będą niektóre samorządy, nie pokrywać tej straty, ale to byłaby dla szpitala bardzo ciężka sytuacja. Od samego początku przyjęliśmy zasadę, że uratujemy ten szpital i dlatego jest decyzja o wprowadzeniu całej straty za 2019 rok do szpitala – mówi Marzena Dębniak, starosta ostrowiecki. Wyjaśnia, że przekazanie szpitalowi pieniędzy pozwoli na utrzymanie stabilności i na dalszy rozwój.
Krytykuje przy tym chaotyczne działania rządu, który pod koniec grudnia ubiegłego roku powołał specjalny zespół, który miał przygotować nowe rozwiązania dotyczące funkcjonowania szpitali.
W ostatnich dniach minister zdrowia wycofał się z zapowiedzi rządu dotyczących nacjonalizacji, czyli przejęcia szpitali przez rząd. Wciąż jest mowa o możliwości wprowadzenia zarządcy komisarycznego do szpitala generującego znaczące straty, ale bez przejmowania go na własność. Decyzji, ani nawet ogólnych zapisów wciąż jednak brakuje. – Co będzie dalej? Brak jakiejkolwiek stabilizacji, przemyślanych rozwiązań odnośnie szpitali, powoduje to, że wszyscy poruszamy się troszeczkę po omacku. Od 1 czerwca powinno być coś przygotowane, ale nie ma nic i ja nie wierzę, że w tym roku coś będzie, a zapowiadane działania, wprowadzanie jakiś nadzorców, kolejnej agencji, która pochłonie tylko pieniądze, tak szczerze ja po prostu nie rozumiem – mówi starosta Dębniak.
Sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego odbędzie się w trybie hybrydowym w piątek 28 maja o 10. Obrady, jak zawsze, będzie można śledzić w internecie.

/mag/

Ważne wydarzenia