Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z gminy Kunów

źródło zdjęcia: Pixabay

Samorząd Kunowa zachęca uczniów z terenu gminy do składania wniosków o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kunów.

Program został uruchomiony w połowie 2016 roku. Do roku ubiegłego stypendium otrzymało 615-stu szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu gminy. Kwota wypłaconego stypendium wyniosła ponad 97 tysięcy złotych.
– Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, za indywidualne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia sportowe i artystyczne, a także za działania na rzecz społeczności lokalnej – podkreśla burmistrz Lech Łodej.
Na ten rok gmina Kunów przygotowała na stypendia 25 tysięcy złotych. Pierwsi uczniowie już je odebrali za wyniki w pierwszym półroczu.
– Za działania w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021, Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Kunów zostało przyznane 55 uczniom. Środki przeznaczone na ten cel wyniosły 9 330,00 zł – mówi burmistrz Łodej i dodaje, że środki co roku są sukcesywnie zwiększane.
Wnioski należy składać bezpośrednio do urzędu gminy. Uczeń ma na to 7 dni od zakończenia semestru. Później komisja decyduje, którzy uczniowie otrzymają stypendium.

/bart/

Ważne wydarzenia