Miasta Północy utworzyły Miejski Obszar Funkcjonalny. Porozumienie podpisane

Po podpisaniu umowy intencyjnej oraz uzyskaniu zgód rad miejskich i gminnych włodarze siedemnastu samorządów podpisali w poniedziałek w Skarżysku-Kamiennej Porozumienie w sprawie opracowania Planu Działań Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miast Północy.

MOF tworzyć będą gminy 4ech powiatów – koneckiego, skarżyskiego, starachowickiego i ostrowieckiego. – Nasz Miejski Obszar Funkcjonalny północnej części województwa świętokrzyskiego obejmuje prawie 250 tysięcy mieszkańców i jest teraz największym MOF w kraju i w tej chwili podajemy go za taki przykład dla innych. Ja obserwuję w innych częściach kraju jak tworzą się inne małe obszary funkcjonalne i mogę z satysfakcją powiedzieć, że wyprzedzamy konkurencję, ale też wytyczamy dobre ścieżki – mówi Jarosław Górczyński, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego.

Partnerstwo ma otworzyć drogę do puli środków unijnych wydzielonych dla tak zwanych Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2021-27. Jak mówi prezydent Górczyński, dzięki opracowaniu dwóch dokumentów, czyli Strategii Ponadlokalnej i Planu zrównoważonej mobilności miejskiej, co ma się stać do końca roku, MOF będzie mógł wspólnie sięgać także po inne zewnętrzne fundusze, nie tylko unijne, w dwóch obszarach. – Te fundusze będzie można wydawać przede wszystkim na inwestycje terytorialne, wszystko, co jest związane z inwestowaniem w mieście oraz na mobilność miejską, czyli układ komunikacyjny, ścieżki rowerowe, nowoczesne autobusy, stacje ładowania pojazdów. Na pewno mocno punktowane będą wszystkie aspekty związane z ochroną środowiska – wyjaśnia Jarosław Górczyński.

Dodajmy, że liderem całego przedsięwzięcia będzie Skarżysko -Kamienna. Poszczególne samorządy muszą też opracować plan interesujących je inwestycji. Wstępne założenia, które później będą rozwijane, także mają powstać do końca roku.

/mag/

 

Ważne wydarzenia