Organizowanie społeczności lokalnych przynosi efekty. MOPS podsumował rok działań

Organizowanie społeczności lokalnych to pomysł i narzędzie, które ma zaktywizować podopiecznych ośrodków pomocy społecznej. W Ostrowcu jest wykorzystywane od dwóch lat. W ubiegłym tygodniu podsumowane zostały efekty ubiegłorocznej pracy.

– Widzimy jej sens. Ona przynosi bardzo dobre efekty, dlatego zostanie już w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu – mówi Katarzyna Kozińska z zespołu opiekującego się projektem. – Największe efekty to są zmiany, które zaszły w ludziach,. Czują się pewniej i podejmują pracę. Wiele razy słyszałam, że to udział w projekcie poczuli, że chcą spróbować wejść na rynek pracy. Wzmocnienie tego potencjału i wiara w swoje możliwości spowodowały, że te osoby bardzo chętnie podejmują nowe wyzwania, wchodzą w nowe role społeczne, które wcześniej wydawały im się nieosiągalne – dodaje.
W Ostrowcu utworzono cztery różne grupy, które współpracują ze sobą przy okazji różnych inicjatyw – na przykład przy budowie ławek ze starych palet. Wykonała je grupa osób bezdomnych, pomalowała grupa rodzin z wyzwaniami. Zostały wspólnie ustawione w kilku miejscach w mieście. Uczestnicy projektu organizowali spotkania sąsiedzkie, przygotowali piknik charytatywny 'Przyda się’. Musieli przy tym współpracować ze stowarzyszeniami, a nawet przedsiębiorcami.
Żeby podsumować swoją pracę każda z grup przygotowała film poświęcony istotnym dla nich wartościom. – Grupa rodzin z wyzwaniami przygotowała film o bliskości. Grupa osób z niepełnosprawnościami poruszyła temat godności, a grupa osób w kryzysie bezdomności temat wspólnoty. Najważniejszą wartością dla grupy terytorialnej z Częstocic była współodpowiedzialność – wymienia Katarzyna Kozińska. Filmy te zostaną umieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wydarzeniu towarzyszyło zorganizowane w formule hybrydowej seminarium edukacyjne pt. 'Aktywność społeczna i zawodowa to rozwój osób i środowiska’. Oprócz zaprezentowanych filmów były wystąpienia specjalistów.

/mag/

Ważne wydarzenia