Ruszyły prace budowlane w centrum Szewny

Ruszyły już prace związane z modernizacją placu ks. Marcina Popiela oraz terenów przykościelnych, w tym terenu wzdłuż cmentarza aż do ronda w Szewnie. Zdemontowano już prawie całą nawierzchnię z kostki betonowej na parkingu.

– Została jeszcze do usunięcia kostka kamienna przed kościołem – informuje Jarosław Kawiński, kierownik Referatu Technicznego w Urzędzie Gminy Bodzechów i zaznacza, że prace będą prowadzone etapami, aby mieszkańcy jak najmniej odczuli budowę. – Firma Drogowiec, która realizuje to zadanie przystąpiła do prac budowlanych. Najpierw wybuduje część parkingu od strony drogi wewnętrznej prowadzącej do ośrodka zdrowia i będzie to ta nowa część parkingu z ciągiem pieszym prowadzącym do kościoła, a dopiero potem wygrodzona zostanie część istniejącego parkingu od strony kościoła, żeby wszystkie uroczystości kościelne odbywały się bez zakłóceń – mówi i przypomina, że zakres prac będzie bardzo szeroki. – Będzie wybudowana betonowa trybuna na zwiększaniu nowego parkingu. Sam parking będzie wykonany z kostki betonowej. Pojawi się zielony skwer z ławkami, a cały teren zostanie odwodniony za pomocą kanalizacji przeciwdeszczowej krytej. Przebudowane zsoatanie oświetlenie ulicznego, którą realizujemy ale też na odchodzących drogach, czyli do kościoła bo przy cmentarzu i do ronda oraz do ośrodka zdrowia – wylicza Jarosław Kawiński.

Pojawią się także liczne nasadzenia zieleni pomiędzy drogą powiatową, od strony cmentarza, a nowozaprojektowym parkingiem na skarpie. Wartość tej inwestycji to milion 750 tysięcy złotych i zostanie w całości sfinansowany przez gminę. Prace powinny zakończyć się w październiku tego roku i jak podkreśla kierownik referatu technicznego, termin realizacji zadania nie powinien być zagrożony. – Prace, choć dopiero się rozpoczęły, idą bardzo sprawnie – podsumowuje Jarosław Kawiński.

Dodam, że przygotowania związane z rewitalizacją tego obszaru przez urzędników trwały blisko dwa lata, bo zarówno plac przy kościele, jak i sam kościół wpisane zostały do świętokrzyskiego rejestru zabytków, co wydłuża wszystkie procedury.

/paw/

Ważne wydarzenia