Najpóźniej za trzy miesiące radni miejscy zdecydują czy będzie w Ostrowcu Skwer Praw Kobiet

Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w sprawie nadania placowi z fontanną przy budynku kina Etiuda nazwy Praw Kobiet coraz bliżej celu. Wczoraj złożyli w Urzędzie Miasta podpisy poparcia.

– Udało nam się zebrać ponad tysiąc podpisów, co wydaje mi się na jeden weekend publicznego ich zbierania bardzo dobrym wynikiem. Oczywiście zbieraliśmy też podpisy indywidualnie, każdy w swoim najbliższym otoczeniu. Z racji na obostrzenia nie mieliśmy okazji i możliwości prowadzenia tej zbiórki tak bardzo szeroko, nad czym ubolewamy, bo otrzymywaliśmy dużo sygnałów od osób, które jeszcze nie złożyły swojego podpisu, a bardzo chciały. Zebraliśmy jednak odpowiednią ich liczbę i pamiętamy, mamy świadomość, że z tej listy będą usunięte podpisy osób nieuprawnionych, na przykład tych, którzy nie mieszkają w Ostrowcu – mówi Elżbieta Mazur, przewodnicząca komitetu inicjatywy.

Zebranie ponad tysiąca podpisów, które będą teraz dokładnie sprawdzane przez urzędników, ma zagwarantować, że pomysł trafi na sesję Rady Miasta i to nie później niż w ciągu 3 miesięcy. To radni ostatecznie zdecydują, czy skwer otrzyma wskazaną nazwę. – Ten projekt uchwały trafi teraz do merytorycznych wydziałów, w tym także na posiedzenie zespołu, który zajmuje się opiniowaniem wszelkiego rodzaju nazw, nadawanych ulicom, placom w naszej przestrzeni miejskiej. Zajmował się tym będzie także Wydział Mienia Komunalnego oraz Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta, a także wydział radców prawnych, który sprawdzi projekt pod kątem zgodności z prawem – mówi Anna Niedbała, sekretarz miasta.

Warto dodać, że nadanie nazwy skwerowi przy kinie Etiuda nie wiąże się z dużymi wydatkami. Jedynym jest koszt tablicy, bo nie znajdują się tam żadne obiekty i nie będzie potrzeby nikomu zmieniać adresu.

Za inicjatywą – przypomnijmy – stoją dziewczyny ze Strajku Kobiet – Ostrowiec Świętokrzyski. – Niektórzy zapomnieli, że kobiety mają prawa, mają własne zdanie, mogą o sobie decydować i postanowili decydować za nie. Wychodząc z propozycją nazwania tego skweru Skwerem Praw Kobiet chcemy przypomnieć wszystkim, a będzie to trwałe przypomnienie, bo ten skwer nie zniknie, że kobiety mają swój rozum, wiedzą co jest dla nich dobre i będą walczyć o swoje prawa – wyjaśnia Elżbieta Mazur.
Działaczki na facebookowej stronie Strajku Kobiet regularnie przedstawiają też sylwetki znanych ostrowczanek, które mogłyby stać się patronkami ostrowieckich ulic. Wcześniej zapowiadały, że będą o to zabiegać.

/mag/

Ważne wydarzenia