MOPS zachęca do udziału w badaniu problemów społecznych w Ostrowcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chce poznać opinie mieszkańców Ostrowca na temat kluczowych problemów społecznych w mieście. W zdiagnozowaniu lokalnych zagrożeń pomóc ma internetowa i anonimowa ankieta opracowana przez Małopolskie Centrum Profilaktyki.

– Pytania dotyczą przede wszystkim rangi problemów w środowisku lokalnym respondentów, począwszy od zanieczyszczenia powietrza, wody czy krajobrazu, czyli po prostu jego zaśmiecenia. Dotyczą bezrobocia, biedy, bezdomności, kryzysów rodzinnych, zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz dostępem do alkoholu i substancji odurzających – mówi Barbara Jakacka-Green z MOPS. Wyjaśnia, że zebrane w ten sposób informacje pomogą im podsumować efekty działań zapisanych w Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014-2021 i przygotować nową strategię na kolejne lata. – Jest to dokument planistyczny i bardzo ważny w sferze polityki społecznej. Ma w swoim założeniu pomóc doprowadzić do rozwiązania tych kluczowych problemów – wyjaśnia Barbara Jakacka-Green.
Wypełnienie ankiety internetowej zajmuje mniej niż 5 minut. Jest ona całkowicie anonimowa i przygotowana z użyciem bezpiecznych narzędzi internetowych.

https://www.webankieta.pl/ankieta/606152/miejski-osrodek-pomocy-spolecznej-ostrowiec-swietokrzyski-2021-badania-mieszkancy-diagnoza-podstawowa.html

/mag/

Ważne wydarzenia