Ponad 8 milionów złotych na dotacje dla osób niepełnosprawnych

8 milionów 39 tysięcy złotych czyli ponad 1 milion więcej niż przed rokiem otrzymał powiat ostrowiecki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną w tym roku.

-Zainteresowanie dotacjami z PFRON w naszym powiecie jest bardzo duże. Co roku zespół powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeka w sprawie około 6 tysięcy osób niepełnosprawnych, więc jest to bardzo duża grupa osób, która potrzebuje wsparcia w różnego rodzaju formach – mówi Barbara Cudzik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim, które będzie rozdzielało fundusze w zakresie rehabilitacji społecznej. Największa kwota, bo ponad 4 miliony złotych trafi do Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Ponad 1 milion 300 tysięcy zostanie przeznaczone na dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych, po blisko 1 milion na dotacje do likwidacji barier architektonicznych w domach oraz dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych niepełnosprawnych dorosłych, dzieci i opiekunów. 120 tysięcy jest skierowane na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Wracają też dotacje dla fundacji i organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne. – Jest to tak zwane zlecania zadań w ramach procedur konkursowych i ponieważ tegoroczny budżet jest wysoki, więc na to zadanie zabezpieczyliśmy 50 tysięcy złotych – wyjaśnia dyrektor Cudzik.
Wnioski na te wszystkie rodzaje działań można już składać w PCPR. Na parterze budynku uruchomione są dwa punkty obsługi osób interesantów w pokojach 022 i 023.
Dodajmy, że kwotą 800 tysięcy złotych na wsparcie zawodowe niepełnosprawnych, czyli o 300 tysięcy więcej niż przed rokiem dysponuje Powiatowy Urząd Pracy. – Wśród tych zadań jest przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej oraz wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, czy też zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – mówi dyrektor Cudzik.

/mag/

Ważne wydarzenia