Teren wokół Dębu Bartek zostanie zagospodarowany

Dwa miliony dwieście tysięcy złotych unijnego dofinansowania otrzymał samorząd Zagnańska na zagospodarowanie terenu wokół najsłynniejszego polskiego drzewa, czyli Dębu Bartek.

– projekt przewiduje wykonanie ścieżek edukacyjnych z tablicami opisującymi roślinność i zwierzęta, jakie u nas występują. Przewidziana jest budowa placu dla dzieci. Powstanie też strefa dla seniorów – mówi Wojciech Ślefarski, burmistrz Zagnańska.
Zaplanowano także montaż urządzeń takich jak: kompas, zegar słoneczny, wiatromierz, ksylofon, rury deszczowe, a także elementów małej architektury. Wybudowany zostanie duży parking.

Wykonanie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej z elementami infrastruktury, które mają sprawić, że miejsce będzie bardziej przyjazne dla turystów, ma kosztować o milion 100 tysięcy więcej.

/mag/

Ważne wydarzenia